Za sve strojeve iz naše ponude osiguravamo kvalitetan i stručan servis. Svi naši serviseri su prošli servisne obuke kod proizvođača poljoprivredne mehanizacije koje zastupamo na našem tržištu.