Proizvodi i usluge

Opskrba

Ovisno o godišnjem dobu roba ide na tržište. Tako u proljeće ide mehanizacija potrebna za sjetvu (kukuruza, suncokreta i slično..). Prioritetna je roba koja je u određeno vrijeme potrebna kupcu, što znači da u ljeto na prvo mjesto dolazi mehanizacija vezana za košnju i sušenje i vezanje i spremanje trave. U jesen je velika potražnja za mehanizacijom kojom se usjevi obrađuju.